Fa-So-La SOUVENIR AKIHABARA 附属楼

 • 出境审查后区域
 • 第3候机楼 3楼
店铺外观

新增加钟表、太阳镜和饰件等时尚杂货、电器产品的热销品牌。
男式、女式都有,自用馈赠皆宜,欢迎选购。

主要经营商品

 • 电器产品
 • 钟表
 • 时尚小百货

地点

第3候机楼3楼

营业时间

6:45~22:25

经营品牌

电器产品

 • audio-technica
 • BOSE
 • FUJIFILM
 • HITACHI
 • Nikon
 • Panasonic
 • SONY
 • TIGER
 • ZOJIRUSHI

钟表

 • CASIO
 • CITIZEN
 • FOSSIL
 • SEIKO
 • Swatch

时尚小百货

 • DAKS
 • MARY QUANT
 • Neu interesse
 • Ray-Ban

楼层示意图

楼层示意图