Fa-So-La TAX FREE KAGURATerminal 1, 3rd Floor

Store photo
brand
  • Food
    Kamaura Goro / KEISINDO / Sugar Butter Tree / TOKYO BANANA / Hagi no Tsuki / Bunmeido / MINAMITO KICHOAN / JUCHHEIM / YOKUMOKU / Mery's / ROYCE' / etc.
  • Alcohols
    ASAHIYAMA /Ikkomon / Urakasumi / Kameshizuku / Kurokirishima / Satsuma Hosan / DASSAI / CHOYA / Hakkaisan / etc.